Immediate Catalyst

Utforska den säkra och integritetsfokuserade handelsplattformen

Ditt förnamn är för kort (minst 2 bokstäver)
✔
Ditt efternamn är för kort (minst 2 bokstäver)
✔
Ange din riktiga e-postadress ([email protected])
✔

Lås upp investeringsutbildning

Vad är Immediate Catalyst?

Webbplatsen Immediate Catalyst matchar personer som vill investera med investeringsutbildningsföretag och investeringar. Immediate Catalyst förenklar sökningen och registreringsprocessen för investeringsutbildningsföretag. Efter registrering kan människor lära sig grunderna i investeringar eller bedriva avancerad utbildning. Med Immediate Catalyst kan människor som inte nödvändigtvis planerar att investera eller handla lära sig om investeringar som en finansiell gren och tillämpa det på andra delar av sina liv.

Investeringsutbildning introducerar personer till olika investeringsämnen oavsett deras utbildningsbakgrund, färdigheter eller erfarenheter, vilket hjälper dem att utveckla ett nytt tillvägagångssätt för att hantera ekonomiska frågor. Lärare kan bestämma sig för att lära sig en specifik gren av investeringar eller generalisera. Människor kan också be om insikt om ämnen att inrikta sig på om de har svårt att bestämma sig.

Människor kan ansluta sig till investeringsutbildningsföretag genom att registrera sig på Immediate Catalyst. För att registrera dig, ange personlig information - fullständiga namn, telefonnummer och e-postadresser. Immediate Catalyst avslutar processen genom att överlämna människor till representanter för de investeringsutbildningsföretag de är matchade med för att slutföra sin registrering.

Klot

Immediate Catalyst Supercharges Anslutning till Investeringsutbildare

Klot

Globalt Samarbeta

Immediate Catalyst samarbetar med flera investeringsutbildningsföretag globalt. Immediate Catalyst har partner i olika länder och regioner, vilket gör det möjligt för människor att ansluta var de än är och njuta av lärandet på olika språk. Anslut dig till Immediate Catalysts investeringsutbildningspartners för att njuta av detta.

Ingen Erfarenhet Behövs

Alla kan lära sig om investeringar, oavsett om de har investeringserfarenhet eller kunskap. Människor är välkomna att registrera sig för att lära sig från grunden eller bygga på sin befintliga kunskap.

Genom den investeringsinlärning som erhållits med Immediate Catalysts hjälp kommer människor att skaffa lämplig investeringsutbildning. Uppnå finansiell läskunnighet genom att registrera dig på Immediate Catalyst gratis.

Snabb Anslutning

Efter att ha registrerat dig på Immediate Catalyst gratis, är människor omedelbart anslutna till investeringsutbildningsföretag. Immediate Catalyst ser till att anslutningsprocessen inte fördröjs.

Ingen Avståndshinder

När Immediate Catalyst ansluter människor till investeringslärare över hela världen kan de lära sig från sina respektive hem eller kontor utan att behöva oroa sig för avståndsproblem.

Virtuell investeringsinlärning hjälper människor att studera bekvämt och spara sina resurser - pengar och tid. Börja en virtuell investeringsstudie genom att registrera dig på Immediate Catalyst.

Gratis att Använda

Immediate Catalyst är gratis för alla. Människor behöver inte låna, spara eller bryta sina besparingar för att registrera sig på Immediate Catalyst.

Inga Tekniska Detaljer

Immediate Catalyst kräver noll teknisk expertis. Personer utan formell teknisk utbildning kan använda Immediate Catalyst för sin registrering. Registrera dig på Immediate Catalyst för att ansluta till investeringslärare.

Immediate Catalyst Samarbetar med Investeringsutbildningsföretag

Ett investeringsutbildningsföretag är en organisation eller institution som är uppbyggd för att tillgodose människors investeringsinlärningsbehov. Institutionen är strukturerad för att hjälpa människor genomgå en formell process för att lära sig investeringar och skaffa nödvändiga färdigheter från investeringslärare. Investeringsutbildningsföretag kan erbjuda utbildningen virtuellt eller på en fysisk plats.

Den träning som erbjuds av ett investeringsutbildningsföretag är omfattande, till skillnad från vad människor kan få genom enkla Google-sökningar. Dessa företag designar läroplaner, mäter människors förståelse för vad som lärt genom tester och uppgifter, och forskar kontinuerligt om de senaste investeringstrenderna. Anslut dig till ett investeringsutbildningsföretag på Immediate Catalyst och börja lära dig.

Vad är Investering?

Att investera är att köpa en tillgång för att försöka få vinst. Avkastningar kan göras genom tillgångarnas uppskattning. Värdetillväxten av tillgångar är inte garanterad, eftersom risker kan få dem att förvärras. Vi diskuterar några tillgångar nedan:

Aktier

Aktier, eller andelar, är en bråkdel av ägande i ett företag och säljs huvudsakligen på börser. Typer av aktier är vanliga, stora, små, medelstora, tillväxt, preferens och IPO. Aktier skyddar mot inflation och kan ge betydande investeringsvinster. Å andra sidan påverkas de ofta av marknadsrisker.

Lära Mer Om Tillgångar

Hedgefonder

Hedgefonder är alternativa investeringar som samlar pengar från olika investerare och återinvesterar dem i andra typer av investeringar. Denna tillgångstyp använder aktiva investeringsstrategier för att jaga avkastning. Hedgefonder kan tillåta diversifiering och kan ge hög avkastning men är känsliga för beskattning, regleringsproblem och koncentrationsrisker.

Råvaror
Råvaror är fysiska tillgångar för investeringar. Dessa tillgångar inkluderar vete, guld och naturgas.

Pengemarknadsfonder
Pengemarknadsfonder investerar i kontanter och kortfristiga skuldbaserade instrument. De är en typ av fond.

Derivat
Derivat är finansiella instrument - terminer, optioner, swaps - som härleder sina värden från andra investeringar.
Terminer är investeringsavtal som ger investerare och köpare rätten att sälja och köpa tillgångar vid ett specifikt datum.

 Optioner tillåter en investerare att köpa eller sälja en tillgång till ett bestämt pris när som helst innan kontraktet löper ut. Swapavtalet gör att två investerare kan utbyta kassaflöden och skulder från två finansiella instrument.

Fastigheter

Fastigheter är investering i mark, kommersiella byggnader, bostäder osv. Människor investerar ofta i fastigheter genom att renovera hus, äga hyresfastigheter, använda online fastighetsplattformar, fastighetsinvesteringstruster (REITs) och fastighetsinvesteringsgrupper (REIGs). Fastighetsinvesteringar kan skydda mot inflation och ge kontantflöde. Å andra sidan påverkas det av lagstiftande och likviditetsrisker. Lär dig mer om fastighetsinvesteringar genom att registrera dig på Immediate Catalyst.

Förenkla Fastighetsinvesteringar

Husrenovering innebär att köpa hem, renovera dem, behålla dem på kort sikt och sälja dem för eventuella vinster. Denna fastighetsstrategi kan erbjuda betydande avkastning. Det kräver dock god marknadskännedom, är riskabelt och dyrt.

Att äga bostäder för uthyrning innebär att köpa egendomar för uthyrning eller hyresgäst. Dessa egendomar inkluderar flerfamiljshus och fristående enbostadshus. Bostäder för uthyrning har avdragsgilla relaterade kostnader och kan ge konstant intäkt. Detta kan dock minska inkomsten vid talrika eller långvariga vakanser. Hyresgäster kan också skada egendomar och vara svåra att hantera. Online fastighetsegendomar innebär investeringar i fastigheter genom fastighetsfondering. Fastighetsfondering tillåter geografisk diversifiering och kan vara illikvid.

REITs skapas genom förtroenden eller bolag som köper inkomstfastigheter med investerares pengar. Dessa förtroenden kan köpa eller sälja REITs på stora aktiebörser. Få mer information om fastighetsinvesteringar genom att registrera dig och ansluta till investeringslärare på Immediate Catalyst.

Upptäck Investeringsstrategier via Immediate Catalyst

En investeringsstrategi är en process som investerare använder för att välja tillgångar och möjligtvis skydda sig mot eller minimera riskpåverkan för maximal avkastning. Investeringsstrategier tar hänsyn till investerares finansiella mål, ekonomiska förhållanden, risktolerans, investeringspreferenser, marknadstrender och tidsramar.

Processer för investeringsstrategi inkluderar bedömning av investeringsmål, tillgångsallokering, val av investeringstyp, riskhantering och granskning och omjustering. Skattförlustinvesteringar inkluderar skatteförlust och skatteeffektiv investering. Skatteförlustavveckling säljer värdepapper som underpresterar för att motverka kapitalvinstskatter och kan förbättra efterstilena avkastning.

Klot

Definiera Aktiemarknader och Aktiebörser

Aktiemarknader och börser kan låta liknande men skiljer sig åt. Aktiemarknader är olika aktiebörser där finansiella instrument som aktier och obligationer av publika bolag emitteras, köps och säljs. Individuella och institutionella investerare säljer dessa tillgångar. Aktiemarknaden möjliggör likviditet och prisupptäckt.

En aktiebörs är en marknad för köp och försäljning av aktier. Aktiebörser inkluderar kryptovaluta-, globala, över-the-counter-, amerikanska- och auktionsbörser. Auktionsbörser är marknader där köpare och säljare presenterar konkurrenskraftiga bud. Få bättre förståelse för andra aktiebörser genom att registrera dig på Immediate Catalyst.

Skilja Mellan Aktiemarknader och Aktiebörser

Aktiemarknader är en serie aktiebörser för utfärdande, köp och försäljning av tillgångar, medan aktiebörsen är en plats för endast köp och försäljning av tillgångar. Aktiemarknaden har ett bredare omfång än en aktiebörs.

Det finns en stor handelsvolym på aktiemarknader och de fungerar inte som en clearingcentral. Å andra sidan har en aktiebörs en smal handelsvolym och fungerar som en clearingcentral.

Aktiemarknaderna inkluderar de amerikanska, europeiska, japanska och indiska. Aktiebörser inkluderar New York och Shanghai. Registrera dig på Immediate Catalyst för att lära dig mer om de olika aktiemarknaderna och börserna från investeringshandledare.

Klot

Förklara Risktolerans

Risktolerans är i vilken utsträckning en investerare kan hantera risker. En investerares risktolerans bestämmer vilken typ av investeringar man ska välja. En investerares risktolerans kan vara måttlig, konservativ eller aggressiv. Faktorer som påverkar risktoleransen är investerares mål, komfortnivå, portföljstorlek, ålder och tidslinje.

InvesteringsTerminologi för Nybörjare

Strategisk Tillgångsallokering

Strategisk tillgångsallokering är en långsiktig strategi som väljer tillgångsklassallokeringar, upprätthåller dem och omjusterar en portfölj.

Finansiella Instrument

Finansiella instrument är skapade, handlas eller regleras kontrakt mellan enheter. Typer av finansiella instrument är kontant-, derivat- och valutainstrument.

Kassa Instrument

Kontantinstrument är finansiella instrument med värden som påverkas av marknadsförhållanden. Exempel är lån, värdepapper och insättningar.

Derivatinstrument

Derivatinstrument får sina värden från underliggande tillgångar. Exempel är terminer, framåtavtal, optioner och syntetiska avtal för valuta.

Valutainstrument

Valutainstrument är instrument som används på utländska marknader. Dessa instrument inkluderar derivat och valutavtal som valutaswappar, raka framtida affärer och spot.

Obligationer

Skuldebrev är skuldinstrument eller lån som företag använder för att samla in pengar från institutionella investerare eller allmänheten. Debenture-typer inkluderar lösningsbara, olösliga, registrerade, oregistrerade, konverterbara och icke-konverterbara.
Klot

Ta ett Medvetet Steg Mot Finansiell Läskunnighet med Immediate Catalyst

Världen utvecklas dagligen och kräver intellektuell kapacitet att förstå de betydande förändringarna, särskilt inom investeringar och finans. Denna intellektuella kapacitet kan byggas genom investeringsutbildning som är tillgänglig med hjälp av Immediate Catalyst.

Webbplatsen har forskat och valt ut vissa investeringsutbildningsföretag och gjort anslutningar till dessa företag tillgängliga gratis. Anslut dig till investeringshandledare gratis genom att fylla i registreringsformuläret.

Klot

Immediate Catalyst - Vanliga frågor

Immediate Catalyst Driver Lärandeprogrammet?

Immediate Catalyst koordinerar inte investeringsinlärningsprocessen. Istället ansluter den personer med investeringsutbildningsföretag som hanterar det.

Vad Gör Immediate Catalyst Exakt?

Immediate Catalyst matchar personer som är villiga att få investeringsutbildningskunskap med investeringsutbildningsföretag som uppfyller behovet. Företagen tillhandahåller dem de resurser som behövs för att bygga upp sin kunskap och färdigheter.

Vad Kostar Anslutningsprocessen på Immediate Catalyst?

Att ansluta till investeringslärare på Immediate Catalyst är gratis. Immediate Catalyst tar inte ut någon avgift för att matcha dem med investeringsutbildningsföretag.

Är Registreringsprocessen Enkel?

Ja, registrering är enkel på Immediate Catalyst och alla med bara grundläggande datorkunskap kan enkelt registrera sig.

Immediate Catalyst Höjdpunkter

🤖 Registreringskostnad

Gratis

💰 Avgifter

Inga avgifter

📋 Registrering

Enkelt, snabbt

📊 Utbildningsfokus

Kryptovalutor, Forex, Aktiefonder och Andra Investeringar

🌎 Stödda länder

Flesta länder utom USA

Anslutning till företaget
Ansvarsfriskrivning:
Risk popup Desktop
Risk pop-up Surfplatta
Risk popup för mobil